بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای رضاشاه پهلوی،اسکناس،eskenas،اسکناسهای قدیمی ایران،اسکناس ایرانی،eskenase iran،eskenase ghadimi iran،اسکناسهای کلکسیونی رضاشاه،

Eskenas،اسکناس،eskenas،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی، eskenas reza shah،eskenase reza shah،eskenas pahlavi،اسکناس ایران،اسکناس ایرانی،اسکناس قدیمی،اسکناسهای قدیمی ایران،eskenase ghadimi،eskenas ghadimi،eskenas irani،eskenase irani،eskenase iran،eskenas iran،eskenase ghadimiye iran،eskenas ghadimi iran،bank note،bank note iran،eskenas reza shah،eskenas rezashah،اسکناس رضاشاه کلاه دار، اسکناس رضاشاه سربرهنه،اسکناس رضاشاه کلاه کوچک،اسکناس رضاشاه کلاه بزرگ امضا فارسی،اسکناس رضاشاه کلاه بزرگ امضا لاتین،اسکناس رضاشاه سری اول،اسکناس رضاشاه سری دوم،اسکناس رضاشاه سری سوم،

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

Reza Shah Banknotes اسکناس رضاشاه (درجه 1)

 

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

 توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتوشاپ میباشد .کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است.توجه توجه توجه

---------------------------------------------

 

به روز رسانی شهریور 1402 انجام شد

 

---------------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال کلاه دار رضاشاه سری دوم امضا لاتین

 

اسکناس 1000 ریال کلاه دار رضاشاه سری دوم امضا لاتین

اسکناس 1000 ریال کلاه دار رضا شاه سری دوم امضا لاتین

NEW NEW NEW 

اسکناس : 1000 ریال سری دوم کلاه دار امضا لاتین 

کیفیت: فوق العاده

اسکناس منحصر به فرد در نوع و کیفیت 

امضا: عبدالحسین هژیر بفارسی - حسین علا (لاتین)

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 موجود است 

1000Rial Reza Shah Pahlavi

Second issue

Signature: Abdolhossein Hajier-Hossein Ala,a

Price: contact us

Tel:00989122386302

NEW

---------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 20 ریالی سری اول  کلاه ک.چک رضاشاه


 اسکناس 20 ریالی سری اول کلاه کوچک رضاشاه

 اسکناس: 20 ریال سری اول

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار : 1311

کیفیت: 100٪ سالم

این اسکناس با این کیفیت بسیار نایاب میباشد

قیمت: فروخته شد

Sold

 

First issue:portrait of Reza Shah Pahlavi /full face withcap small

-----------------------------------

 
 
 

 

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

اسکناس: 500 ریال سری دوم کلاه بزرگ

امضا: عبدالحسین هزیر بفارسی-حسین علا(لاتین)

تاریخ انتشار: 1214

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

Second issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap in three quarter face

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 500 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

اسکناس: 500 ریال سری کلاه کوچک-سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 

 

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم

اسکناس 100 ریال کلاه بزرگ سری دوم رضاشاه

 اسکناس: 100 ریال سری دوم

امضا: هژیر بفارسی-علا(لاتین)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1313

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

Second issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap in three-quarter face

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

اسکناس 100 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

اسکناس: 100 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

 تاریخ انتشار:1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 50 ریال سری اول کلاه کوچک رضاشاه

 

اسکناس 50 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

  اسکناس: 50 ریال سری اول کلاه کوچک

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

اسکناس 50 ریال کلاهدار رضاشاه سری سوم امضا فارسی

 

  

 

 

 

  اسکناس: 50 ریال سری سوم

امضا: خسروی-هژیر(فارسی)

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Sold

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 20 ریال کلاه دار امضا فارسی سری سوم رضاشاه

 

اسکناس 20 ریال کلاه دار امضا فارسی سری سوم رضاشاه

 

 اسکناس :20 ریال سری سوم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هژیر(فارسی)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت:  فروخته شد

Sold

 

Tiredissue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap large size

 

 

 

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 

اسکناس 5 ریال کلاهدار سری اول رضاشاه

 اسکناس: 5 ریال سری اول

امضا: دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1311

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Sold

First issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap small

------------------------------------------------------------------


اسکناس 10 ریال کلاه کوچک سری اول رضاشاه

 

 

 

اسکناس: 10 ریال کلاه کوچک سری اول

امضا:دکتر کورت لیندن بلات-دکتر علی علامیر

چاپ:شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار:1311

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت: فروخته شد

Sold

First issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi،full face with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10 ریال کلاهدار سری سوم امضا فارسی رضاشاه

اسکناس 10 ریال کلاهدار سری سوم امضا فارسی رضاشاه

  

 

 

 

 

 

 اسکناس: 10 ریال سری سوم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر (فارسی)

چاپ: شرکت چاپ اسکناس آمریکا

تاریخ انتشار: 1314

کیفیت: 100% سالم

قیمت:  فروخته شد

Sold

 

Third issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi with cap

------------------------------------------------------------------

اسکناس 100 ریال سری ششم رضا شاه

اسکناس 100 ریال سری ششم رضاشاه

 اسکناس : 100 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی -عبداحسین هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100٪ سالم

اسکناس فقط تمیز شده - پرس نشده - تعمیر نشده

قیمت: فروخته شد

Sold

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

------------------------------------------

 

 

 

 اسکناس: 20 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امی

ر خسروی-عبدالحسین هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: بانکی

قیمت: فروخته شد

Sold 

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

-----------------------------------------

اسکناس 500 ریال سری هشتم امضا فارسی رضاشاه

اسکناس 500 ریال سری هشتم امضا فارسی رضاشاه

 

  

 

 

  

 اسکناس: 500 ریال سری هشتم

امضا: خسروی-هژیر

شماره و نام بانک در پشت اسکناس هر دو بفارسی

پشت اسکناس دارای مهر بانک ملی و تاریخ 1320 بدون کادر

کیفیت: 100٪ سالم (استثنایی تو رفتگی و برجستگی اج ها با چشم قابل رویت است)  در حد بانکی

قیمت:  فروخته شد

Sold

 

 Eighth issue B:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

 

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1000 ریال سری ششم سربرهنه رضاشاه

اسکناس 1000 ریال سری ششم سربرهنه رضاشاه

 

 

 

 

 

 

 

 اسکناس: 1000 ریال سری ششم

امضا: خسروی-هژیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت:100% سالم

قیمت: فروخته شد

Sold

 

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi،without cap

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 اسکناس: 1000 ریال سری ششم بدون کلاه

امضا : رضا قلی امیر خسروی - عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100٪ سالم

قیمت:فروخته شد

Sold

 

Sixth issue:Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

-----------------------------------------------------------------------------------

 

  

 

 اسکناس: 500 ریال سری ششم

امضا: رضا قلی امیر خسروی-عبدالحسین هزیر

شماره بفرانسه و نام بانک در پشت اسکناس بفارسی

تاریخ 1317 شمسی

کیفیت: 100% سالم

قیمت: فروخته شد

Sold

Sixth issue: Portrait of Reza Shah Pahlavi without cap

------------------------------------------------------------------

  

 

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

شما می توانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302) گرفته یا پیغام بگذارید(برای کذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.)

با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی