بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای ناصرالدین شاه و اسکناسهای قاجار ، اسکناس ،eskenas، اسکناسهای ناصرالدین شاه سری اول و دوم و همه ی اسکناسهای قدیمی ایران ، ,,eskenas 20 tomans from second issue of Qajar,eskenas 50 tomans from second issue of Qajar,eskenas 100 tomans from second issue of Qajar,Bank note 100 tomans first issue of Qajar,,eskenas 2 tomans from second issue of Qajar,eskenas 5 tomans from second issue of Qajar,eskenas 1 tomans from second issue of Qajar,eskenas 50 tomans from first issue of Qajar,eskenas 1 tomans from first issue of Qajar,eskenas 2 tomans from first issue of Qajar ,eeskenas 3 tomans from first issue of Qajar,eskenas 5 tomans from first issue of Qajar,eskenas 10 tomans from first issue of Qajar,eskenas 20 tomans from first issue of Qajar,eskenas 500 tomans from first issue of Qajar,eskenas 1000 tomans from first issue of Qajar,eskenas 25 tomans from first issue of Qajar,eskenas one toman first issue of Qajar,eskenas 10 tomans from second issue of Qajar

Eskenas،اسکناس،eskenas،اسکناس ناصری،اسکناس قاجار،اسکناس ناصرالدین شاه،eskenas ghajar،eskenase Qajar،eskenas naseri،eskenase naseri،اسکناس قدیمی ایران،اسکناس ایران،اسکناس ایرانی،اسکناس قدیمی،اسکناسهای ایران، اسکناسهای قدیمی ایران،eskenas ghadimi iran،eskenase ghadimiye iran،eskenas iran،eskenase iran،eskenase irani،eskenas irani،eskenas ghadimi،eskenase ghadimi،اسکناس ناصری سری اول،اسکناس ناصری سری دوم،bank note iran،bank note،paper money، اسکناس 2 تومانی ناصری سری اول،eskenas Qajar,eskenas Qajar Iran,Banknote Qajar Iran,Banknote Qajar,paper money Qajar,Bank note Qajar,paper money Qajar Iran,Qajar Banknotes,eskenas banknote,

شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

Qajar Banknotes اسکناس ناصرالدین شاه (درجه 1)

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به موردهای مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتو شاپ میباشد. کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است. توجه توجه توجه

----------------------------------------------

اسکناس 5 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار ناصری

اسکناس 5 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

 

 

NEW NEW NEW اسکناس: 5 تومانی سری اول  قاجار

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری.ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

 

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right.lion and sun emblem at left

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسکناس 1 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس 1 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

 NEW NEW NEW اسکناس: 1 تومانی سری اول 

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری -ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: کاملا سالم XF

1 تومانی 1900 سری اول قاجار بسیار بسیارنایاب و همانند یک تومانی وان دوشماره سریال دارد.( مشخصه منحصر به فرد 1900 دوشماره سریال میباشد)

1 تومانی 1900 قاجار همانند 1 تومان ONE بسیار کمیاب  است

اسکناس فوق از نایاب های تاریخ قاجار میباشد  با کیفیت فوق العاده XF

قیمت: فروخته شد

 

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right lion & sun emblem at left

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

 

 

اسکناس 1 تومان one سری اول قاجار -1 تومان سری اول ناصرالدین شاه -1 تومان وان سری اول قاجار-one toman Qajar.one toman ghajar.one toman naseri.

اسکناس 1 تومانی one سری اول قاجار-1 تومان سری اول ناصرالدین شاه-1 تومانی وان سری اول قاجار-one toman Qajar.one toman ghajar.one toman naseri.

NEW NEW NEW اسکناس: 1 تومانی one سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری -ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  بسیار عالی

 

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098 قدیمی ترین اسکناس ایران فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right lion & sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

اسکناس 3 تومانی سری اول قاجار-اسکناس 3 تومانی سری اول ناصری-اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه-3 تومانی سری اول قاجار-3toman nasser-ed-din shah-3toman naseri-3toman Qajar-

 اسکناس 3 تومانی سری اول قاجار-3 تومانی سری اول ناصری-3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه-3 تومانی سری اول قاجار-3toman nasser-ed-din shah-3toman naseri-3toman Qajar-

 

اسکناس: 3 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری-ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at lion & sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

 

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

  اسکناس: 50 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 1 تومانی ONE ،وان ،one ،سری اول قاجار

 

اسکناس 1 تومانی ONE،,وان،one سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس: 1 تومانی ONE سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس: 3 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت:فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right lion & sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right  watermark at left

------------------------------------------------------------------

   

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 1 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت چپ و فیلیگران سمت راست

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Shah at left and watermark at right

------------------------------------------------------------------

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری اول ناصرالدین شاه 

 اسکناس: 2 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right ،lion& sun emblem at left

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 5 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

 

 اسکناس:5 تومانی سری اول

امضا:روبینو-آ-وود

کیفیت: عالی

قیمت:فروخته شد

first issue:portrait of nasser-ed-din shah at right،lion & sun emblem at left.

------------------------------------------------------------------------------

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

----------------------------------------------------------------------------- 

شما میتوانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302 ) گرفته یا پیغام بگذارید(برای گذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.) با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی