بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای ناصرالدین شاه و اسکناسهای قاجار ، اسکناس ،eskenas، اسکناسهای ناصرالدین شاه سری اول و دوم و همه ی اسکناسهای قدیمی ایران ، Eskenas

Eskenas،اسکناس،eskenas،اسکناس ناصری،اسکناس قاجار،اسکناس ناصرالدین شاه،eskenas ghajar،eskenase Qajar،eskenas naseri،eskenase naseri،اسکناس قدیمی ایران،اسکناس ایران،اسکناس ایرانی،اسکناس قدیمی،اسکناسهای ایران، اسکناسهای قدیمی ایران،eskenas ghadimi iran،eskenase ghadimiye iran،eskenas iran،eskenase iran،eskenase irani،eskenas irani،eskenas ghadimi،eskenase ghadimi،اسکناس ناصری سری اول،اسکناس ناصری سری دوم،bank note iran،bank note،paper money، اسکناس 2 تومانی ناصری سری اول،

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

اسکناس ناصرالدین شاه (درجه 1)

 

بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به موردهای مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

------------------------------------------------------------------

توجه توجه توجه عکس اسکناسها در این سایت کاملا بدون فتو شاپ میباشد. کوچکترین موج در اسکناس در هنگام اسکن گرفتن به دلیل انعکاس نور به صورت تیرگی دیده می شود.از این رو اصل خود اسکناس از عکس آن بسیار زیباتر است. توجه توجه توجه

----------------------------------------------

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

اسکناس 50 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

NEW  اسکناس: 50 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

کمیاب ترین اسکناس ناصرالدین شاه

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

اسکناس 1 تومانی ONE ،وان ،one ،سری اول قاجار

 

اسکناس 1 تومانی ONE،,وان،one سری اول ناصرالدین شاه قاجار

NEW NEW NEW اسکناس: 1 تومانی ONE سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

پیرترین اسکناس ایران نیازی به توضیح ندارد...............

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،lion and sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1 تومانی سری اول قاجار

اسکناس 1 تومانی سری اول قاجار

NEW NEW NEW اسکناس: 1 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری-ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت:کیفیت این اسکناس توسط کمپانی فوق ارزیابی و تعیین شده و پس از کارشناسی توسط خود کمپانی پلمب شده و آماده برای فروش در حراج های خارجی میباشد.

موجود است

قیمت: تماس با ما 09122386302 Iran

2386302 912 0098

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right-lion& sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

NEW NEW NEW اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

NEW NEW NEW اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

------------------------------------------------------------------

اسکناس 5 تومان سری اول ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومان سری اول ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 5 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیرو خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

------------------------------------------------------------------

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس 3 تومانی سری اول ناصرالدین شاه قاجار

اسکناس: 3 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ: چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت:فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right lion & sun emblem at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:  عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right  watermark at left

------------------------------------------------------------------

   

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 5 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 5 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت:بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس 10 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 اسکناس: 10 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

اسکناس 1 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

 

 

اسکناس: 1 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت چپ و فیلیگران سمت راست

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Shah at left and watermark at right

------------------------------------------------------------------

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه 

 

اسکناس 2 تومانی سری دوم ناصرالدین شاه

اسکناس: 2 تومانی سری دوم

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ

امضا: والتر-موری

چاپ: واترلو و پسران،برادبوری ویلینسون و شرکا(انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

Second issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right،watermark at left

------------------------------------------------------------------

 

 

 

اسکناس 2 تومانی سری اول ناصرالدین شاه 

 اسکناس: 2 تومانی سری اول

تصویر ناصرالدین شاه در سمت راست و شیر و خورشید در سمت چپ

امضا: ژوزف روبینو-آ-وود

چاپ:چاپخانه برادبوری،ویلینسون و شرکا (انگلستان)

کیفیت: بسیار عالی

قیمت: فروخته شد

First issue:Portrait of Nasser-ed-din Shah at right ،lion& sun emblem at left

------------------------------------------------------------------ 

اسکناس 5 تومانی سری اول ناصرالدین شاه

 

 اسکناس:5 تومانی سری اول

امضا:روبینو-آ-وود

کیفیت: عالی

قیمت:فروخته شد

first issue:portrait of nasser-ed-din shah at right،lion & sun emblem at left.

------------------------------------------------------------------------------

 

 بهترین خریدار و فروشنده اسکناس

بزرگ ترین فروشگاه تخصصی اسکناس در ایران

اسکناسهای سالم و زیر قیمت بازار را فقط از این سایت می توانید خریداری کنید.با خرید یک اسکناس از این سایت در مورد کیفیت و قیمت آن نسبت به مورد های مشابه در ایران خودتان قضاوت کنید.

----------------------------------------------------------------------------- 

شما میتوانید جهت سفارش اسکناسهای مورد نظر خود یا فروش اسکناسهایتان با بالاترین قیمت با ما تماس (09122386302 ) گرفته یا پیغام بگذارید(برای گذاشتن پیغام به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.) با تشکر مدیریت سایت اسکناس ایرانی