قرآن خطی قدیمی - کتاب خطی قدیمی-old hand write book-old hand write quran- old hand write ghoran

قرآن خطی قدیمی - کتاب خطی قدیمی-old hand write book-old hand write qaran- old hand write ghoran

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

قرآن خطی قدیمی

قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی

قرآن خطی قدیمی بسیار خوش خط با ترجمه و کامل

خط:غفر اله الکافیه

با تذهیب

این قرآن مربوط به 152 سال پیش می باشد

مشخصات کامل شامل جنس ورق و خطاط و سال نوشتن همه در صفحه اول و آخر وجود دارد

همراه با بغل نویس های زیبا

قیمت: تماس با ما  09122386302 Iran

2386302 912 0098

old hand write Quran - with excellent writhing