بهترین خریدار و فروشنده اسکناسهای محمدرضاشاه و اسکناسهای رضاشاه و اسکناسهای ناصرالدین شاه و اسکناسهای جمهوری اسلامی ایران و اسکناسهای قدیمی ایران.bank note.paper money. قیمت سکه،ارز،دلار و طلا.antique.اجناس قدیمی.تمبر.stamp سکه و نقره یادبود،silver and coins-پاکت قدیمی-پاکت قاجار-قرآن خطی قدیمی-old hand write Quran-کتاب خطی قدیمی-eskenas-اسکناس-اسکناس قاجار-اسکناس ایران-اسکناس قدیمی-eskenas iran-eskenas ghadimi-eskenas ghadimi iran-eskenas mohammad reza shah-eskenas reza shah-eskenas ghajar-eskenas nasseredin shah-eskenase iran-eskenase irani-Eskenas-eskenase ghadimi-eskenase ghadimi iran-

eskenas،اسکناس قدیمی ایران،اسکناس،banknote-eskenas،اسکناس محمد رضاشاه،اسکناس رضاشاه،اسکناس ناصرالدین شاه،اسکناس جمهوری اسلامی ایران،اسکناس ایران،اسکناس قدیمی،paper money،paper money،pars eskenas،eskenas ،eskenas naseri،eskenase reza shah،eskenas mohamad rezashah ،قیمت ارز،دلار،سکه و طلا،eskenase ghajar،اشیا قدیمی،old objects،اجناس قدیمی،antique،curio،relic،stamp،تمبر،eskenase mohammad reza shah،eskenase rezashah،eskenase naseredinshah،eskenase nasser-ed-din shah Qajar،اسکناس قاجار،تمبر ناصرالدین شاه قاجار،تمبر مظفرالدین شاه قاجار،تمبر محمد علی شاه قاجار،تمبر احمد شاه قاجار،تمبر رضا شاه،تمبر محمد رضا شاه،stamps naseredin shah Qajar،stamps mozafaredin shah Qajar،stamps mohammad Ali shah Qajar،stamps Ahmad shah Qajar،stamps Reza shah،stamps Mohammad Reza shah،eskenase ghadimi،eskenase iran،eskenas ghadimi،iran bank note،banknote iran،اسکناس ایرانی،eskenase irani ،قفل قدیمی،ghofle ghadimi،سکه و نقره یادبود،silver and coins،اسکناس ایرانی،eskenase irani،پاکت قدیمی،پاکت قاجارcover، ghajaR،old cover،old pocket،old envelope،old bag،پاکت نامه قدیمی،پاکت نامه قاجار،قرآن خطی قدیمی،کتاب خطی قدیمی،old hand write Quran or ghoran،old hand write book،اسکناسEskenas،Gallery eskenase iran،eskenas ghadimi،eskenase ghadimi iran،eskenas iran،eskenashaye iran،eskenashaye ,ghadimi،eskenashaye ghadimi iran،Eskenas،eskenas,ghadimi,iran,Gallery,ESKENAS,IranGallery,eskenasghadimi,اسکناس,iranian,ایرانی,banknote,کلکسیونر,qajar,Eskenas,IranGallery.org,اسکناسها,ایرانیان,کلکسیون,پول,رضاشاه,پهلوی,حراج,reza,Eskenaseirani,sell,buy,eskenas,shah,pahlavi,eskenas,collection,ghajar,تمبر,جمهوری,اسلامی,ایران,فروش,خريد,قدیمی,محمدرضاشاه,محمدرضاشاه,قاجار

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
تاریخ سکه های ایران از ابتدا تا ساسانیان
در این مقاله راجع به : تاریخچه پول،علم سکه شناسی،قبل از پیدایش سکه،اشکال بوی پول،هدف از ایجاد سکه،پیدایش سکه،اصول فنی ضرب سکه در ضرابخانه های قدیم،جنس سر سکه ها،جنس فلزات،اوضاع اقتصادی و واحد پول در بابل،داریوش اول،سکه های خشایار شا،سکه های اردشیر اول،سکه های داریوش دوم،سکه های اردشیر دوم،سکه های اردشیر سوم،سکه های داریوش سوم،اسکندر،سکه های اشکانی،مهرداد اول،فرهاد دوم،مهرداد دوم،سکه های مهرداد دوم،سنتروک،فرهاد سوم،مهرداد سوم،ارد اول،سکه های ارد اول،خصوصیات مسکوکات اشکانی،سکه های ساسانی،نوع سکه های ساسانی،نوشته های روی سکه ها،سکه خانه ها،شرح سکه های اردشیر اول،شاهپور اول،خصوصیات کلی سکه های ساسانی توضیح داده ایم.
تمبر و تاریخچه آن
در این مقاله توضیحی راجع به: تمبر چیست؟ تاریخچه و انتشار تمبر،تاریخچه تمبر در ایران،انواع تمبرها،پاکت های مهر روز،راهنمای اصطلاحات تمبر شناسی،منظور از سری تمبر چیست؟چه نوع تمبر هایی را بایستی جمع آوری کرد؟چه طور می شود تمبرهای خارجی را جمع آوری نمود؟تمبر های اشتباه چاپ (ارور).
توضیح اصطلاحات اسکناس
در این مقاله راجع به اصطلاحات باند ،جفت،تک،اسکناس بانکی یا سوپر بانکی،اسکناس غیر بانکی،اسکناس ارور،فیلیگران و حالت و درجه بندی اسکناس توضیح داده ایم.
تاريخچه اسكناس
تاريخچه اسكناس...( مبحث جامع ) تاريخچه وسابقه نشر اسكناس يكي از مخترعات مردم چين است و آن در اين مملكت از اواخر قرن دهم ميلادي معمول شده است و اول كسي كه به انتشار آن پرداخته تايي تسو نخستين امپراطور سلسله معروف سونگ است كه در 960 ميلادي برابر 349 هجري قمري تاسيس يافته و افراد آن در چين جنوبي سلطنت مي كرده اند،
صفحه 1 از 1
تعداد رکوردها : 4